Genealogie familie Van Hese

Genealogie familie Van Hese

De Grembergse Familie van Hese vanaf de 15e eeuw

 

Voor zover kan nagaan komt de naam Van Hese met name de Grembergse tak al in 1435 voor in de Zuiderlijke Nederlanden.

Grembergen  was in de 13e en 14e eeuw uitsluitend een agrarische gemeente geworden door de teloorgaan van de lakennijverheid. In 1572 waren er 134 gezinnen wat neerkwam op 670 inwoners. Door de pest, oorlogen en overstromingen was het aantal in  1590 nog maar 355.
In 1577 was het zo erg dat de doden met karren van huis tot huis werden opgehaald om zo snel mogelijk te worden begraven.
De  beeldenstorm en twintig jaar militair geweld hadden van de kerk een ruïne gemaakt.
Ene pastoor Lauwers gelastte zich in 1597 met de herbouw en op 20 oktober 1599 wordt de kerk door de Bisschop van Gent gezegend. 

De genealogie van de Grembergse familie  Van Hese begint in 1600 met het huwelijk van Petrus van Hese met Christina van Brande te Grembergen. De inschrijving van het huwelijk wordt in de parochieregisters van Waasmunster aangetroffen. Het ligt dan ook voor de hand dat Petrus uit Waasmunster afkomstig was, maar daar werd geen bewijsvoering voor aangetroffen. Omdat het huwelijk op het- nog altijd- heersende gebruik wordt voltrokken op de parochie van de bruid, kan worden aangenomen dat Christina van Brand uit Grembergen kwam. In ieder geval blijkt er tussen 1550 en 1620 een familie Van (den) Brande in Grembergen gevestigd te zijn.

Petrus had waarschijnlijk ook zusters. Ene Maria van Hese was gehuwd met Petrus Baeck, die getuige was bij het huwelijk van Petrus van Hese jr. met Anna Famoy en peter van hun eerste kind.

Begin 1600 woonde er nog een Maria van Hese te Grembergen. Zij was een dochter van Simon van Hese en Jacomijne Verlent. Deze Maria was gehuwd met Hendicus Vael, die na haar dood hertrouwde met Anna Clercks en vervolgens met Amelberga van Nuffel.

Josijne of Judoca kan een andere zuster van Petrus geweest zijn. Haar naam komt voor in een stuk uit 1605. Zij was getrouwd met Cornelis Maes en haar kind wordt omschreven als “de wees van Neelken “. Petrus van Hese was voogd over die wees.

Terug naar Petrus van Hese. Wanneer we aannemen dat hij omstreeks 1565 is geboren, wat realistisch is, kan zijn vader Mathijs het levenlicht hebben gezien omstreeks 1530.

Mathijs zijn vader van wie we de voornaam niet weten, kan dan gesitueerd worden rond 1495 en zijn  grootvader in de buurt van 1460. Als Mathijs de oudste zoon was is het niet denkbeeldig dat zijn grootvader, (peter) eveneens zo genoemd was.

Toeval of niet, maar op de lijst van weerbare mannen uit het Land van Maas en Waal komen er in 1480 twee naamgenoten voor die men Mathijs noemden: de ene is de zoon van Willem(s) en de andere van Jan(s)

De eerste Van Hese die zich in1786 inGoes vestigde was ene Judocus, geboren op 8 december 1755 te Zele (B) als zoon van Petrus van Hese en Joanna Margaretha van de Poele. Hij huwde op op 8december 1787 op 32 jarige leeftijd met Cornelia Everdijk, geboren te Kloetinge op 26 april 1762, dochter van Marinus Eversdijk en Janna Polderdijk.

Judocus werd ingezetene van de Stad Goes op 26 november 1791.

Op de Kreukelmarkt kocht hij op 12 maart 1792 een perceel (wijk A87) en begon een huurkoetsiers bedrijf, welke hij tot aan zijn dood in 1834 bedreef.

 

Goes, 22 november 2007-11-22

 

Sjef van Hese