Cornelis van Hese, Antz. verdacht van belediging (1905)

Cornelis van Hese, Antz. verdacht van belediging (1905)

14 maart 1905, Cornelis verdacht van belediging en ordeverstoring

 

Machiel Johannes Cornelis Moens, agent van politie en Onbezoldigd Rijksveldwachter te Goes doet verslag:

“In den avond van den veertienden Maart 1900 en vijf, omstreeks tien en een kwart uur, zag en hoorde ik, terwijl ik surveilleerde op de Oude Vischmarkt te Goes, zijnde een openbare weg in deze gemeente, dat zich ook bevond op deze weg aldaar, Cornelis van Hese, geboren te Goes op 18 december 1871, van beroep koopman in loten en wonende te Goes, die een op de bedoelde weg passerend persoon ganaamd Lieven Snoep, koopman in ijzerwaren te Goes, op luiden toon en ten aanhoore van nog enkele andere personen, waaronder jonge meisjes, toeriep de woorden:”Vule (Vuile) neuker, vuulpoes, Snoepje is de grootste neuker uit Goes”, en dergelijke uitdrukkingen meer.

Genoemden Snoep voelde zich door deze woorden erg beleedigd, maar gaf te kennen geen aanklacht wegens belediging te durven doen, aangezien hij voor wraakneming van van Hese beducht is”.

“Verdachte heeft geen valschen of bijnaam, waarvan op ambtseed dit proces-verbaal op 15 Maart 1905”.

(W.g) M.J.C. Moens

 

Die dag maakte Cornelis het wel erg bont, want nog die zelfde avond ongeveer drie kwartier later zag en hoorde Pieter den Hollander, agent van politie, Cornelis op de Oude Vischmarkt zo luidruchtig stond te vloeken en zwetsen, dat “daardoor de nachtrust der ingezetenen kon worden verstoord, omdat deze de gewoonte hebben in die buurt opdat uur zich ter ruste te begeven of hadden begeven. Dat nachtelijk burengerucht door hierboven genoemde verdachte veroorzaakt, van dien aard was, dat verschillende personen uit alle richtingen kwamen aanlopen om te zien wat er te doen was”.

Ook hiervan werd proces-verbaal opgemaakt en getekend door:

P. den Hollander