Cornelis van Hese, Antz. maakt nachtelijk burengerucht (1905)

Nachtelijk burengerucht

 

In de nacht van 28 op 29 juli 1905, omstreeks half een waren de agenten Dootje en Zandee op surveillance op de Oude Vischmarkt te Goes en zagen zij het volgende, dat Cornelis van Hese, wonende aan de Oude Vischmarkt, zich op bovengenoemde tijd en uur naar zijn woning aldaar begaf. Nadat Cornelis zich even in zijn woning bevond, hoorden en zagen zij, aangezien de deur van de woning open stond, dat hij zo baldadig vloekte en tierde en schold, dat o.a. zijn buren, Leonardus Bernardus Mudde, 42 jaar en leraar aan de Ambachtschool te Goes en zijn overbuur Jan Cornelis Maartense, 24 jaar en schoenmaker van beroep, in hun nachtrust werden gestoord, aangezien zij op dit tijdstip zich ter ruste hadden begeven. Dat bleek omdat de voornoemde Mudde verklaarde aan de agenten dat hij door het rumoer welke Cornelis van Hese in zijn woning veroorzaakte, wakker geworden was en verontwaardiging hierover te kennen gaf, terwijl ook genoemde Maartense verklaarde dat het rumoer het geen Cornelis veroorzaakte was wakker geworden en hierop het bovenraam had opgeschoven ten einde te zien wat er in zijn buurt plaats vond.

 

Na het sluiten van het proces-verbaal is door agent Zandee, de verdachte Cornelis van Hese, alsnog gehoord en in die verklaring staat: “ van Hese is in de nacht van acht en twintig op negen en twintig juli omstreeks half een, onder den invloed van sterken drank thuis gekomen en heeft daarop met mijn vrouw eenige woordenwisseling gehad en dat hij toen daarop vloekte en tierde tegen zijn medebewoonster, vrouw Ventevogel die op de bovenkamer van zijn woonkamer woont. De reden waarop ik dat deed, is dat deze vrouw dagelijks met haar man genaamd Ventevogel, in ongenoegen leeft en ik voor deze persoon partij getrokken heb”.

Was Geteekend: P. Zandee