Adriaan van Hese, Arnz. gokt illegaal (1895)

Adriaan van Hese, Arnz. gokt illegaal (1895)

Adriaan met vriend verbaliseert wegens overtreding “wet op de kansspelen”.

 

1895 was geen al te best jaar voor Adriaan, want op twaalf mei werd hij omstreeks kwart over elf ’s morgens betrapt door hoofdagent Marcus Slimmens toen hij samen met Jacobus Torbijn, 13 jaar, terwijl zij samen op een voor het publiek toegankelijk openbare plaats aan het stationsgebouw te Goes met centen speelden, door deze over en weer tegen elkanders voet te slaan. Torbijn verklaarde aan Slimmens dat hij met die handeling een overtreding beging.

Verschillende getuigen, waaronder Franciscus Jacobus Janse, 15 jaar en arbeider te Goes,

Cornelis van de Rafelaar, Jacobus Torbijn, verklaarde desgevraagd geheel overeenkomstig als door Adriaan van Hese in de klacht hierboven omschreven.