Dingenis Petrus, Arnz. maakt nachtelijk burengerucht (1894)

Dingenis Petrus, Arnz. maakt nachtelijk burengerucht (1894)

 

 

 

Dingenis Petrus en vrienden verbaliseert wegens overtreding,

 

het verwekken van nachtelijk burengerucht.

 

 

 

In den nacht van vier op vijf juni 1800 vier en negentig, omstreeks half twaalf ure heb ik Machiel Johannes Cornelis Moens, agent van politie, tevens onbezoldigd rijksveldwachter te Goes, mij bevonden op de Turfkade aldaar en zag en hoorde ik dat drie personen zich bevonden in de Rozemarijnstraat alhier, die zoo luidruchtig aan het schreeuwen en roepen waren, waardoor de nachtrust der bewoners in die buurt kon worden verstoord omdat zij opdat uur gewoon zijn ter ruste te begeven of hebben begeven. De drie personen konden door mij niet direct worden herkent door de duisternis in die straat, hoewel een dier personen met name Adriaan Harinck, oud 20 jaar, arbeider en wonende te goes, door mij werd herkend aan zijne stem en hoorde ik dezen duidelijk de woorden uitroepen:”Kamt die neuker van ’s Heerenhoek maar”.

 

Hiervan waren getuigen, Wouter Botbijl, oud 19 jaar, schildersknecht en Johannes Martinus Tirie, 18 jaar, metselaar, beiden wonende aan de Molendijk te Goes, die zich beiden op een kleine afstand van de rustverstoorders bevonden en mij desgevraagd verklaarden dat de drie personen hier boven bedoeld genaamd waren: Dingenis Petrus van Hese, oud 23 jaren, arbeider, Adriaan Harinck, oud 20 jaren, werkman en Pieter Torbijn, oud 16 jaren, koopman, allen wonende te Goes en duidelijk hadden gehoord dat de drie personen zich bezighielden met roepen en schreeuwen, zelfs zo luidruchtig dat de nachtrust daardoor kon worden verstoord.

 

Van welk bovenstaand door mij dit proces-verbaal is opgemaakt op den eed bij de aanvaarding mijner bediening afgelegd en geteekend op datum als boven vermeld.

 

Was get. M.J.C. Moens

 

De drie vrienden kregen voor het te luid opzetten van hun kelen 2 dagen hechtenis of 2 gulden boete.