Dingenis Petrus van Hese, Arnz. nog een paar vergrijpjes (1895)

Dingenis Petrus verbaliseert voor openbare dronkenschap

 

In 1895 en wel op de 25ste augustus, omstreeks half twaalf in de nacht, zagen de twee agenten van politie Marcus Slimmens en Machiel Johannes Cornelis Moens, dat Dingenis Petrus, toen 25 jaren in kennelijke staat verkeerde van dronkenschap op de openbare straat de Keizerstraat te Goes bevond.

Dat bleek uit zijn opgewondenheid, slingerende gang en dat hij vervolgens door zijn vrouw aan den arm naar zijn woning werd geleid.

En alweer was Dingenis Petrus een proces-verbaal rijker, wat die twee agenten op bovenstaande datum hebben opgemaakt.

 

 

 

 

De hond is zoek….

 

In den nacht van acht en twintig op negen en twintig Januari, omstreeks elf en een tweede uur, heb ik Pieter den Hollander, agent van politie en onbezoldigd rijksveldwachter te Goes terwijl ik mij op surveillance bevond, gezien dat op de openbare straat, het Kleine Weidje te Goes een middelbare, groote donker vaal grijsachtige hond zonder opzichter of geleider aldaar rondliep, welke hond door mij relatant is opgevangen en naar de wachtkamer van politie is gebracht.

Den volgende dag negen en twintig Januari des namiddags omstreeks twaalf en een vierde uur is in bovengenoemd proces-verbaal, bedoelde hond afgehaald door Dingenis Pieter van Hese, bijgenaamde “de Slikker”, geboren te Veere, 24 augustus 1870, van beroep werkman, en wonende te Goes, die aan mij relatant verklaart deze hond voor zijn eigendom te herkennen.

Was get. P. den Hollander