Josephus van Hese, Arnz. Gooit met sneeuwballen (1897)

Processen-verbaal Josephus zoon van Arnoldus en Francina Johanna den Herder

 Of het nu aan de verjaardag heeft gelegen van Adriana Johanna de Jonge, met wie Josephus in die tijd verkering had, is niet met zekerheid te zeggen, maar het toeval wil wel dat op haar verjaardag 11 oktober in het jaar 1896, Josephus werd verbaliseert door Pieter den Hollander wegens openbare dronkenschap. Hij werd staande gehouden op de Westplantsoenwal te Goes ’s avonds omstreeks zeven uur. Nadat hij werd gesommeerd huiswaarts te keren heeft hij dit advies wijselijk opgevolgd.

  Josephus bekeurd wegens straatschenderij

 Op zes en twintig januari 1800 zeven en negentig omstreeks drie uren des namiddags, heb ik Machiel Johannes Cornelis Moens, agent van politie te Goes, gezien dat Josephus van Hese, geboren 30 december 1972 te Goes, zonder valsche of bijnaam, werkman en wonende alhier, op den openbarenweg (Turfkade) in genoemde gemeente, moedwillig met een sneeuwbal naar een aldaar passeerende vrouw wierp, waardoor deze tegen het achterhoofd werd getroffen, door welke handeling gevaar of nadeel kon worden teweeggebracht. Ook voor de ramen der in de onmiddelijke nabijheid staande huizen.

Op ambtseed opgemaakt en geteekend, M.J.C. Moens

 Hiervoor werd Josephus door kantongerecht te Goes op 23 maart 1897 veroordeeld tot twee dagen hechtenis of 2 gulden boete.