Jacobus Cornelis Antz. Wildplasser (1900)

Proces-Verbaal

In den avond van den tweeden November Negentienhonderd, omstreeks kwart over tien, hebben wij, Marcus Slimmens, Hoofdagent van politie en Johannes Anthony Dootjes, agent van politie, beiden onbezoldigd rijksveldwachter te Goes, gezien dat Jacobus Cornelis van Hese, geboren te Goes den 15 den Mei 1867, zonder valsche naam of bijnaam, van beroep werkman, wonende aldaar, tegen een muur aan de openbare weg - de Singelstraat te Goes, buiten de openbare waterplaatsen dat gene verrichtte waartoe die inrichtingen bestemd zijn.

Toen wij van Hese op deze overtreding opmerkzaam maakte, gaf hij ons brutaal ten antwoord; "Nou, ik ben van Hese, ik heb maar tegen den muur gezeekt"."Moet je er iets van hebben, dan moet je het maar eens van me afhalen", en meer van dier gelijke brutale uitdrukkingen.

En hebben wij hiervan ambtseedig dit proces verbaal opgemaakt en geteekend op datum als hier boven omschreven.

 

Get: M. Slimmens en J.A. Dootjes